บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด


304 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

304 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012942
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทเกอร์ฟอร์ธ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*