บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด


468/464 โครงการบ้านกลางกรุง สยามปทุมวัน ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

468/464 โครงการบ้านกลางกรุง สยามปทุมวัน ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญมั่นคงฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*