บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด"

บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขายผัก ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด


8/39 ซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/39 ซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558012993
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษม เฟรช ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*