บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด"

บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด


544/5, 544/6 ซอยนาทอง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

544/5, 544/6 ซอยนาทอง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด

ได้แก่ 0105558013001
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัสตาช เซเว่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*