บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด"

บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายจัดหานำเข้าส่งออกครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์เทคโนโลยีงานระบบเสียงระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด


480/1 ซอยลาดกระบัง 36 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

480/1 ซอยลาดกระบัง 36 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน วิน เวิร์คส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*