บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


300/260 อาคารเดอะลีฟ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/260 อาคารเดอะลีฟ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกาย แอคเคาท์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*