บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตเพลงและเป็นที่ปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด


290/20 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

290/20 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮันเดร็ด ฟลาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*