บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด"

บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านฝึกอบรม จัดสัมนา ภายในและภายนอกองค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด


1178 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1178 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่บริษัท บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี แอท มายด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*