บริษัท 360 ดีกรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 360 ดีกรี จำกัด"

บริษัท 360 ดีกรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 360 ดีกรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 360 ดีกรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 360 ดีกรี จำกัด


265 ซอยรามอินทรา 39 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 360 ดีกรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

265 ซอยรามอินทรา 39 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท 360 ดีกรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 360 ดีกรี จำกัด

ได้แก่ 0105558013116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 360 ดีกรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 360 ดีกรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*