บริษัท บัดนาว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัดนาว จำกัด"

บริษัท บัดนาว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัดนาว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัดนาว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัดนาว จำกัด


49 ซอยลาดพร้าว 140 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัดนาว จำกัด ตั้งอยู่ที่

49 ซอยลาดพร้าว 140 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บัดนาว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัดนาว จำกัด

ได้แก่ 0105558013124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัดนาว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัดนาว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*