บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด"

บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด


11/1 ซอยจันทนชาติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/1 ซอยจันทนชาติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด

ได้แก่ 0105558013141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์ เน็กซ์ เจ็น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*