บริษัท อินแทค เมด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินแทค เมด จำกัด"

บริษัท อินแทค เมด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินแทค เมด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินแทค เมด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินแทค เมด จำกัด


500/1 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินแทค เมด จำกัด ตั้งอยู่ที่

500/1 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อินแทค เมด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินแทค เมด จำกัด

ได้แก่ 0105558013159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินแทค เมด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินแทค เมด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*