บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับซ่อมแซมระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด


935/9 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

935/9 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558013167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็น คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*