บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด"

บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด


171/1 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

171/1 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พรประภาและบุตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด

ได้แก่ 0105558013175
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรประภาและบุตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*