บริษัท ภูวิณี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูวิณี จำกัด"

บริษัท ภูวิณี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูวิณี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูวิณี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับบริหารงานด้านพาณิชยกรรม การจัดจำหน่าย และดูแลผลประโยชน์ให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูวิณี จำกัด


59/19 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูวิณี จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/19 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ภูวิณี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูวิณี จำกัด

ได้แก่ 0105558013205
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูวิณี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูวิณี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*