บริษัท รีซั่น ไว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีซั่น ไว จำกัด"

บริษัท รีซั่น ไว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีซั่น ไว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีซั่น ไว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีซั่น ไว จำกัด


32 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีซั่น ไว จำกัด ตั้งอยู่ที่

32 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท รีซั่น ไว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีซั่น ไว จำกัด

ได้แก่ 0105558013221
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีซั่น ไว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีซั่น ไว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*