บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด"

บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด


75-77 ซอยสุขุมวิท 44/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด ตั้งอยู่ที่

75-77 ซอยสุขุมวิท 44/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด

ได้แก่ 0105558013256
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เออีซี เอฟแอนด์บี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*