บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด"

บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากการกุศลลอตเตอรี่อินเตอร์ ในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด


502/105 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด ตั้งอยู่ที่

502/105 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด

ได้แก่ 0105558013264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชร นาก พลอย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*