บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด


25 ซอยรามคำแหง 78 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยรามคำแหง 78 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558013281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*