บริษัท นภาคราม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นภาคราม จำกัด"

บริษัท นภาคราม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นภาคราม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นภาคราม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย และของที่ระลึก เช่น เครื่องเงิน งานหัตถกรรม กระเป๋า รองเท้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นภาคราม จำกัด


408/2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นภาคราม จำกัด ตั้งอยู่ที่

408/2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท นภาคราม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นภาคราม จำกัด

ได้แก่ 0105558013299
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นภาคราม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นภาคราม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*