บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำบัญชี วางแผน และวางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


5 ซอยเทิดราชัน 27 แยก 14 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยเทิดราชัน 27 แยก 14 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013302
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเค แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*