บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้า ส่งออก จัดหาจัดซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด


2034/58 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2034/58 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558013329
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*