บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด"

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท งานด้านกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด


611 ซอยติดบิ๊กซีบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด ตั้งอยู่ที่

611 ซอยติดบิ๊กซีบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

ได้แก่ 0105558013337
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*