บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการการส่งสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด


1 ซอยลาดพร้าววังหิน 75 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยลาดพร้าววังหิน 75 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558013345
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิจิมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*