บริษัท มาตาเนะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาตาเนะ จำกัด"

บริษัท มาตาเนะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาตาเนะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาตาเนะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการแปลเอกสาร ให้คำแนะนำคนต่างชาติในการพำนักอยู่ในประเทศไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาตาเนะ จำกัด


12 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาตาเนะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท มาตาเนะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาตาเนะ จำกัด

ได้แก่ 0105558013353
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาตาเนะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาตาเนะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*