บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด"

บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า - ส่งออก ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด


1144-1148 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1144-1148 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด

ได้แก่ 0105558013361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นานาพรรณ ซีด แอนด์ เกรน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*