บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ระบบRO DI และระบบสุขาภิบาลชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


164 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

164 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558013388
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอ็นที เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*