บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด"

บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทั้งขายปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด


625/302 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

625/302 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด

ได้แก่ 0105558013396
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รันเวย์ ไอเท็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*