บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด"

บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าวินาศภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด


399 อาคารอินเตอร์เชนต์ ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 อาคารอินเตอร์เชนต์ ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013400
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*