บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด"

บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไปเครื่องประดับ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด


99/39 ซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/39 ซอยหทัยราษฎร์ 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด

ได้แก่ 0105558013426
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอ็มเอ็น 1589 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*