บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด"

บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้เช่า แอลอีดี สกรีน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด


622/113 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

622/113 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด

ได้แก่ 0105558013451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนกซ์ สเตจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*