บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดกิจกรรมการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด


41/125 ซอยวิภาวดีรังสิต 39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/125 ซอยวิภาวดีรังสิต 39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013485
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยบลูเอิร์ธคอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*