บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด"

บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด


6/9 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/9 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105558013493
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพ็ท แอท พาร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*