บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด


4485 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

4485 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558013507
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คารัสส์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*