บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด"

บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 36,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ตัด พับ ขึ้นรูป แปรรูป แผ่นฟิลม์พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด


153 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

153 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558013523
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีซิชั่น คอนเวิร์ทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*