บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด"

บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับกลึงขึ้นรูปเชื่อมชิ้นงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด


74 ซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด ตั้งอยู่ที่

74 ซอยร่มเกล้า 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด

ได้แก่ 0105558013574
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง (1988) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*