บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด"

บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะขายสุราต่างประเทศเบียร์ต่างประเทศขายบุหรี่ต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด


9/39 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/39 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด

ได้แก่ 0105558013582
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.พี.ดี วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*