บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด"

บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การรับซื้อ รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง มีไว้ใช้ ขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด


32 ซอยสุขใจ(แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

32 ซอยสุขใจ(แยกบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558013621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถลาง เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*