บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด


203/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

203/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558013639
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*