บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดตั้ง คำนวณ จัดสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด


20 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558013655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอทีที โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*