บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด"

บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบห้องพ่นสี ตู้พ่นสี ห้องอบสี ตู้อบสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด


203 หมู่บ้านดีเค. 22 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 ถนนพระยามนธาตุฯ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

203 หมู่บ้านดีเค. 22 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 ถนนพระยามนธาตุฯ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด

ได้แก่ 0105558013663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัยถาวร อินเตอร์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*