บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด"

บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อขายของเก่าประเภทโลหะพลาสติกแบตเตอรี่อุปกรณ์ไอที

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด


8 ซอยบางกระดี่ 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยบางกระดี่ 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด

ได้แก่ 0105558013680
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิ-ฮุย ทรัพยากรหมุนเวียน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*