บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


1/673 ซอยนวลจันทร์ 2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/673 ซอยนวลจันทร์ 2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558013701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกอร์ซัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*