บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกสินค้าด้านสุขภาพและอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด


869/111 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

869/111 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558013752
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจทีเค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*