บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด


15 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558013787
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิเนอรัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*