บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายยาปรายศัตรูพืช ปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด


8 ซอยอุดมสุข 46 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยอุดมสุข 46 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558013817
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษตรมหานคร (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*