บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบรรจุลังหรือหีบห่อ และการจัดเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด


20 หมู่บ้านมารวย ซอยร่มเกล้า 44 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 หมู่บ้านมารวย ซอยร่มเกล้า 44 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013825
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กบินทร์บุรี ทรานส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*