บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด"

บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัางผลิตเพลงและเป็นที่ปรึกษาเช่นแต่งเนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง และผลิตมาสเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด


290/288 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

290/288 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด

ได้แก่ 0105558013850
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร้อยดอกไม้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*