บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด


139 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

139 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013868
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*