บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป กางเกง ชุดชั้นใน ชุดปรับสรีระ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


2539 อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

2539 อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558013876
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีซีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*